17.8 C
Maassluis
vrijdag, juni 21, 2024

Politie had drie wagens beschikbaar in Maassluis tijdens jaarwisseling

- Advertentie-

De politie had tijdens de jaarwisseling vanaf 22.00 uur drie wagens rondrijden voor meldingen in Maassluis. Deze zes agenten (twee agenten per voertuig) moesten de ruim 33.000 inwoners van Maassluis controleren op het vuurwerkverbod, coronamaatregelen, strafbare feiten en de inkomende 112- en 09008844-meldingen afhandelen.

Tijdens de jaarwisseling krijgt de Politie altijd veel meldingen. Naast deze meldingen moest de Politie deze jaarwisseling ook handhaven op het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen. Normaal heeft de Politie altijd één voertuig rondrijden in Maassluis, met de jaarwisseling kreeg de Politie in Maassluis twee extra voertuigen. De Politie kreeg diverse 112-meldingen in Maassluis tijdens de jaarwisseling.

Tijdens de jaarwisseling vanaf 22.00 uur drie wagens voor Maassluis

”Indien de situatie daar aanleiding voor zou geven, was opschaling
mogelijk met andere politie-eenheden uit de regio en ook de Mobiele Eenheid (ME) was indien gewenst direct inzetbaar om naar Maassluis te komen.” Aldus de gemeente Maassluis.

Aanhouding
Tijdens de jaarwisseling werd er in de Molenwijk in Maassluis een aanhouding verricht. Een persoon stak hier zwaar illegaal vuurwerk af. In deze situatie was het beter de persoon aan te houden in plaats van een bekeuring te geven. De verdachte is toen aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex.

Vuurwerkteam
In de maand december 2020 was in het district Rotterdam-Noord (waar ook Maassluis onder valt) een special vuurwerkteam van de Politie actief. Dit team speurt illegaal vuurwerk op en neemt dit in beslag. Het vuurwerkteam meldt de volgende resultaten voor Maassluis: 2 minderjarige jongens doorverwezen naar Bureau Halt i.v.m. (zwaar) vuurwerk, 3x verkort proces verbaal waarvan twee keer een strafbeschikking van 400,- euro en 1x uitgebreid proces verbaal (t.b.v. Functioneel Parket). Er is in totaal 25kg illegaal vuurwerk in beslag genomen in Maassluis door het vuurwerkteam. Waarvan 23kg zwaar illegaal vuurwerk in een woning in Maassluis.

Brandweer Maassluis
De brandweer van Maassluis had het vergeleken met de voorgaande jaarwisselingen redelijk rustig. Er kwamen bij de brandweer tussen 31 december 08.00 uur en 1 januari 07.00 9 meldingen binnen. Deze meldingen verschilden van een gebouwbrand tot een kleine hulpverlening.

Er kwamen bij de brandweer tussen 31 december 08.00 uur en 1 januari 07.00 9 meldingen binnen.

Ambulancezorg
De ambulancedienst heeft tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 06.00 uur zes meldingen  gekregen uit Maassluis, twee ritten waren de zogenaamde Al (spoed)ritten waarbij de komst van de ambulance dringend nodig is.

Preventieve acties
De gemeente Maassluis heeft voor de jaarwisseling begon preventieve acties gedaan om onrust tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Zo werd er onder andere in/via de media gecommuniceerd met de inwoners van Maassluis over de jaarwisseling. Er zijn twee mobiele bewakingscamera’s gehuurd en samen met twee eigen camera’s van de gemeente Maassluis zijn deze ingezet bij het Cruyffcourt in het Beethovenpark, bij de Dennendalscholen, bij het
Startpunt en bij de Ichtusschool. Daarnaast was in een viertal schoolgebouwen in Maassluis fysiek bewaking aanwezig.

Al deze preventieve acties kostte de gemeente zo’n 7600,- euro. Ook was de gemeente Maassluis geld kwijt aan het stadsbedrijf voor het opruimen van schade van de jaarwisseling. De inzet van het stadsbedrijf kostte 222,- euro. Naast deze kosten was er voor 5.489 euro schade door de jaarwisseling in Maassluis. De schade aan schoolgebouwen bedroeg 1514 euro en de schade aan de openbare ruimte zoals bushokjes was 3975 euro.

De mobiele camera in het Beethovenpark is in de nacht van de jaarwisseling omver gegooid en vernield. Op de beelden die opgeslagen zijn, zijn de daders  niet herkenbaar zichtbaar. Aangifte is gedaan van vernieling.

Jongerenwerk-Welzijn E25
Het jongerenwerk Welzijn E25 was in de periode tussen kerst en de jaarwisseling actief op straat met voorlichting over het vuurwerkverbod en met activiteiten voor de jeugd. Het jongerenwerk was met acht enthousiaste vrijwilligers en met vier jongerenwerkers tot 01.00 uur zichtbaar en
herkenbaar op straat aanwezig. Zij hebben aangegeven dat het relatief rustig was op straat. Op verzoek was de skatebaan vol in het licht gezet zodat hier geen samenscholingen zouden kunnen plaatsvinden. De samenwerking met de wijkagenten en jongerenwerk was zeer goed.

Team Handhaving & Toezicht
Het team H&T was op oudejaarsdag met 5 boa’s in dienst welke een dienst hebben gedraaid van 12:30 – 22:00 uur. Inzet van de dienst was uitsluitend gericht op het voorkomen van en de aanpak van kleine ergernissen die tijdens de jaarwisseling spelen zoals groepsvorming, baldadigheid, vernielingen en het afsteken van verboden vuurwerk. Om zoveel mogelijk zichtbaar en aanspreekbaar te zijn is er voornamelijk op de fiets gesurveilleerd.

Tijdens de surveillance zijn met name de hierboven genoemde prioriteiten meegenomen. De sfeer in de stad was ontspannen en door het team H&T zijn veel gesprekken gevoerd met inwoners.

Het team Handhaving & Toezicht heeft voorafgaand aan oudejaarsavond o.a. extra ingezet op het tegengaan van vuurwerkoverlast door illegaal afgestoken vuurwerk. In de periode voor de jaarwisseling is extra ingezet op de volgende zaken: voorkomen van bijplaatsingen van afval i.s.m. stadsbedrijf i.v.m. voorkomen van brandjes, voorkomen dat er verzamelplaatsen waren van brandbare materialen, aanspreken van bewoners en bedrijven, aanspreken en voorlichten van jeugd op het vuurwerkverbod, monitoring op feesten in bedrijfspanden (dit is niet geconstateerd), extra intensieve controle op hangplekken en het gesprek aangaan met de jeugd, maximale zichtbare aanwezigheid: administratieve werkzaamheden zijn zoveel mogelijk
uitgesteld om zichtbaar en aanspreekbaar op straat te zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Advertentie-
Lees dit ook!
-Advertentie-