Foto: Archief
Maassluis

Politie en gemeente zetten zich in voor één extra wijkagent en meer geld voor politie in Maassluis

De politie in Maassluis kampt met personeelstekort. Het basisteam Waterweg, waar de politie in Maassluis onder valt, staat onder druk. Zo stelde burgemeester Haan van Maassluis in de gemeenteraad eerder dit jaar.

Maassluis
Maassluis telt nu ongeveer 33.500 inwoners. Het inwonersaantal van de gemeente Maassluis schommelt al zo’n 40 jaar rond de 33.000. In Maassluis worden veel woningen gebouwd, het inwonersaantal zal in de toekomst stijgen naar 36.000 inwoners.

Wijkagenten
De landelijke norm is één wijkagent per 5000 inwoners. Maassluis haalt deze landelijke norm momenteel niet. De politie in Maassluis beschikt momenteel over 6 wijkagenten. Volgens de landelijke norm zijn deze wijkagenten goed voor 30.000 inwoners. Omdat Maassluis meer inwoners heeft dan 30.000 en er niet meer wijkagenten zijn, moeten de wijkagenten meer werk doen dan de landelijke norm.

Als het inwonersaantal van Maassluis stijgt naar 36.000 inwoners, dan zijn er meer wijkagenten nodig. ‘De burgemeester heeft verschillende keren met de politie besproken dat het inwonersaantal van Maassluis stijgt en dat 1 à 2 extra wijkagenten nodig zullen zijn om te blijven voldoen aan de wettelijke norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners. De politie heeft ook aangegeven niets liever te willen dan een uitbreiding van het basisteam om voldoende politiezorg te waarborgen. Binnen een paar jaar één wijkagent erbij is onze inzet’, aldus de woordvoerder van de gemeente Maassluis aan 112Maasmedia.

De politie heeft ook aangegeven niets liever te willen dan een uitbreiding van het basisteam

Volgens de gemeente Maassluis heeft de politie in Maassluis aan 6 wijkagenten net genoeg. Naast deze 6 wijkagenten zijn er ook twee operationeel experts actief in Maassluis. Zij dragen bij aan de handhaving en aanpak van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in Maassluis. Daarnaast springen zij bij als een wijkagent hulp of advies nodig heeft bij een casus.

Noodhulp
Maassluis heeft één noodhulpwagen die 24/7 beschikbaar is voor de 112 en 0900-8844 meldingen. Als er meerdere wagens bij een melding nodig zijn of als er een tweede melding valt in Maassluis, dan komt er politie uit Hoek van Holland, Vlaardingen of Schiedam. Met de stijging naar 36.000 inwoners zal Maassluis geen tweede noodhulpwagen krijgen, daar is geen capaciteit voor.

▲ Foto bij een politie-inzet in Maassluis waarbij de politie uit o.a. diverse andere woonplaatsen moest komen.

Bezuinigingen
Het totale jaarbudget van de politie in Nederland is 6,3 miljard euro. Hiervan gaat er al 4,5 miljard op aan salarissen. Het overige geld gaat op aan alle andere kostenposten binnen de politie. In mei dit jaar werd er een tekort vastgesteld van 230 miljoen euro voor 2021.

De politie nam maatregelen, dit leverde 73 miljoen euro op. 157 miljoen euro blijft dan over.  Door budgetten aan te halen wil de politie 57 miljoen euro besparen. De overige 100 miljoen euro (verwachte tekort) moet worden opgelost door op eigen vermogen in te teren. De politie kan dat voor maximaal 60 miljoen euro aanspreken. De Taskforce Ombuigingen is gevraagd voor de overige 40 tot 50 miljoen euro extra besparingen te vinden. Zo meldt het AD.

De gemeente Maassluis laat weten dat de gemeente, politie en de regio zich samen optrekken om meer geld voor de politie te krijgen. ”Bestuurders uit al de (buur)gemeentes vragen bij herhaling in diverse contacten met politiek Den Haag op allerlei niveaus aandacht voor problemen waar gemeenten mee kampen. De politiecapaciteit is er daar één van”, zo vertelt de zegsman van de gemeente Maassluis aan 112Maasmedia.

Politiebureau
In 2015 besloot de landelijke politie om het politiebureau in Maassluis te sluiten vanwege bezuinigingen. ”Het is de burgemeester gelukt om met de politiepost Maassluis daarvoor een alternatief terug te krijgen. Die post functioneert, mede door de goede samenwerking met Team Handhaving & Toezicht van de gemeente, naar tevredenheid”, aldus de gemeente Maassluis aan 112Maasmedia.

De politiepost in Maassluis functioneert naar tevredenheid

Bij de politiepost in Maassluis kunnen agenten hun administratie afhandelen. Hierdoor hoeven agenten niet naar het politiebureau in Vlaardingen, zo blijven zij aanwezig in Maassluis voor het geval dat er een melding binnenkomt. De politiepost in Maassluis is niet geopend voor publiek.

Wel kunnen mensen op de politiepost in Maassluis 3D-aangifte doen. U hebt direct contact met een politiemedewerker via een tv-scherm. Deze politiemedewerker zit in een bedienstudio op een ander politiebureau en neemt de aangifte op zoals dat ook gebeurt op het bureau.

Handhaving & Toezicht
Het team Handhaving & Toezicht (H&T) bestaat momenteel uit 8 boa’s en/of toezichthouders en er staat nog een vacature open. ”De afgelopen jaren heeft de gemeente Maassluis veel in dit team geïnvesteerd. Hierdoor is er nu voldoende capaciteit om de werkzaamheden te doen die worden gevraagd”, aldus de gemeente Maassluis.

Een ander resultaat van de investeringen is dat het team zich heeft doorontwikkeld en de boa’s zich niet meer alleen richten op kleine ergernissen en overlast maar ook worden ingezet op het gebied van ondermijning en het handhaven van de Covid-maatregelen. Dit ontlast de politie. 

 

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.