Maassluis

Migrantenhotel Wip in Maassluis gesloten: ‘brandveiligheid is niet op orde’

Het migrantenhotel aan de Wip in Maassluis is sinds donderdag 8 juli gesloten omdat de brandveiligheid niet goed genoeg is. De brandweer ontving dit jaar veel meldingen van brandalarmen in het hotel, deze bleken allemaal loos alarm. Het telkens oproepen van de brandweer heeft duizenden euro’s gekost.

Overlast
Mensen ervaren ook overlast van de mensen die leven in het hotel. Een uitzendbureau zet haar medewerkers in dit hotel. De politie laat weten aan 112Maasmedia de afgelopen 1,5 jaar 10 meldingen van overlast vanuit het hotel te hebben ontvangen. ”Mensen melden uiteraard niet altijd alle overlast, dus er zal vaker overlast zijn. We staan goed in contact met het uitzendbureau. Als wij zien dat een persoon overlast veroorzaakt geven wij dat door aan het uitzendbureau. Zij treffen uiteindelijk de juiste maatregelen.” Zo laat de woordvoerder van de politie eenheid Rotterdam weten aan 112Maasmedia.

Ondanks de overlast is er nog geen bestuurlijke rapportage opgemaakt. ”10 meldingen van overlast zijn er uiteraard 10 teveel, maar het is nog niet nodig geweest om een bestuurlijke rapportage op te maken”, aldus de politie aan 112Maasmedia.

10 meldingen van overlast zijn er 10 teveel

”De exploitant van het migrantenhotel aan de Wip in Maassluis heeft het pand gisteravond ontruimd en de bewoners elders ondergebracht. Tijdens een grootscheepse controle door meerdere instanties kwam aan het licht dat de brandveiligheid van het pand niet op orde was.” Zo laat de gemeente Maassluis in een persbericht weten.

Volgens de brandweer is er in het pand sprake van een onveilige situatie. De afgelopen weken is het brandalarm in het pand diverse keren afgegaan. Dat gebeurde gisteren tijdens de controle opnieuw. Daarop heeft de brandweer het pand onderzocht en de exploitant passende maatregelen voorgesteld. De exploitant heeft er toen voor gekozen het pand te ontruimen en de bewoners elders onder te brengen.

Tijdens deze actiedag zijn verschillende adressen in Maassluis bezocht. Op meerdere adressen zijn mensen aangetroffen die niet of niet met de volledige gegevens bekend waren bij de gemeente. De gezamenlijke controle is zonder incidenten verlopen.

Gezamenlijke actie
De gemeente houdt samen met andere instanties zoals brandweer, politie, Belastingdienst, UWV en SVB periodieke controles op de naleving van wet en regelgeving door burgers en bedrijven in de gemeente. Dat gebeurt in het kader van een project onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Doel van deze actiedag was onder meer om te controleren of mensen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Verschillende organisaties gebruiken persoonsgegevens uit dit systeem voor hun dienstverlening, waaronder uitkeringsinstanties en de Belastingdienst.

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *