Foto: Archief
Maassluis

Gemeenteraad Maassluis beveelt burgemeester Haan aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Maassluis heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. De eerste termijn van burgemeester Haan eindigt op 2 november 2021. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Begin 2021 heeft de Commissaris van de Koning de gemeenteraad gevraagd een aanbeveling te doen over de herbenoeming van burgemeester Haan. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Vertrouwenscommissie 
Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie Maassluis 2021, die werd voorgezeten door de heer Dick Snoeck. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van alle politieke fracties in de gemeenteraad en wethouder Bronsveld (locoburgemeester) als adviseur.

De vertrouwenscommissie heeft een (geheim) verslag van bevindingen over het functioneren van de burgemeester opgesteld en dit aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van dit verslag beveelt de gemeenteraad aan om de heer Haan her te benoemen als burgemeester van de gemeente Maassluis.

Voordracht
Het standpunt van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal burgemeester Haan vervolgens bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd.

Blij met vertrouwen
Burgemeester Edo Haan is blij met het vertrouwen dat de gemeenteraad woensdag 9 juni 2021 heeft uitgesproken. De gemeenteraad beveelt burgemeester Haan aan voor herbenoeming. Burgemeester Haan is heel graag nog eens zes jaar burgemeester van Maassluis.

“Het is fijn dat de gemeenteraad mij unaniem aanbeveelt voor een herbenoeming. Dat vertrouwen namens de Maassluise bevolking doet mij goed”, zegt burgemeester Haan in een reactie. “Maassluis is een prachtige stad waar het heel prettig wonen en werken is. Ik zet mij heel graag nog zes jaar in voor een mooier Maassluis. Natuurlijk samen met de inwoners, want wij zijn samen Maassluis.”

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *