Maassluis

Gemeente Maassluis wil criminaliteit vooral preventief te lijf gaan in 2021

De gemeente Maassluis heeft recent bekend gemaakt hoe zij de criminaliteit in Maassluis willen gaan aanpakken. De hoofddoelen liggen bij het preventieve gedeelte.

Veiligheidsmarkt
De gemeente wil in 2021 weer een veiligheidsmarkt organiseren met ketenpartners zoals politie, brandweer, buurtpreventie en handhaving. Hierdoor hoopt men een groot publiek aan te trekken om voorlichting te geven over criminaliteit en veiligheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden en uitgaansgebieden te verbeteren. Als publieke en private partijen volgens het KVO-proces met elkaar samenwerken, kunnen zij een KVO-certificaat aanvragen. De gemeente hoopt dit keurmerk weer opnieuw in het leven te kunnen blazen.

Preventie
De gemeente wil haar communicatiemiddelen gebruiken om inwoners bewuster te maken van cybercriminaliteit en sluiten aan bij landelijke en regionale initiatieven. Ook staan er Voor delicten als fietsendiefstal, autoinbraken en woninginbraken preventieve activiteiten gepland.

Aanpak drugs in horeca
Naast de uitvoering van de Hennep aanpak start de gemeente in 2021 met een Pilot Toezicht verdovende middelen in de horeca.

Actualiseren van handhavingsarrangementen
De gemeente wil bekijken of er meer en betere mogelijkheden zijn voor het handhaven op de APV en op de horeca.

Controles
Diverse integrale bedrijfscontroles uitvoeren met verschillende partijen, waarbij extra aandacht is voor (illegale) garagebedrijven.

Meld Misdaad Anoniem
De gemeente Maassluis wil in 2021 partner worden van Meld Misdaad Anoniem om zo anonieme tips te kunnen ontvangen over criminaliteit. Het gaat hierbij dan om ondermijning.

DDO
In het voor- en najaar draait de gemeente e i.s.m. politie en buurtpreventie het Donkere Dagen Offensief. Tijdens Donkere Dagen Offensief wordt er actief in de wijk gesurveilleerd en extra aandacht geschonken aan woninginbraken en overvallen.

Ambitie gemeente Maassluis
1. De dalende lijn van woninginbraken gaat door en in 2021 zijn er nog minder
woninginbraken dan in 2020.
2. Een afname van 5% van het aantal meldingen drugsoverlast t.o.v. 2020.
3. Het aantal fietsendiefstallen is maximaal 100.

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *