Foto: archief
Maassluis

Gemeente Maassluis maakt ruim 3,4 miljoen euro vrij voor ‘veiligheid en openbare orde’

De gemeente Maassluis heeft in de begroting 3.451.000 euro vrijgemaakt voor het thema ‘veiligheid en openbare orde’. Er gaat 1.714.000 euro naar ‘brandweer en crisisbeheersing’ en 1.734.000 euro naar ‘Openbare orde en veiligheid’. In 2020 ging dit om 1.672.000 en 1.400.000 euro.

Brandweer en crisisbeheersing
De gemeente Maassluis maakt van de 1.714.000 euro het grootste deel vrij voor het budget bestemd voor de inwonerbijdrage van de gemeente aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

,,Uit deze bijdrage, die elke gemeente betaalt afhankelijk van het aantal inwoners, wordt onder andere de meldkamer, de coördinatie en leiding van de crisisbeheersing en de brandweer betaald. Daarnaast worden uit het budget brandweer en crisisbeheersing de kosten van de gemeentelijke crisisorganisatie en de medewerker crisisbeheersing gefinancierd, evenals de kosten van het dienstvoertuig en de tekst-kar ten behoeve van crisisbeheersing. Dit zijn jaarlijks terugkerende vaste kostenposten.” Aldus de gemeente Maassluis aan 112Maasmedia.

Openbare orde en veiligheid
Als het gaat om het geld (1.734.000 euro) voor openbare orde en veiligheid is het grootste deel van het budget bestemd voor salarislasten en is een deel van het budget bestemd voor de inwonerbijdrage van de gemeente Maassluis aan regionale veiligheidsvoorzieningen.

,,Uit deze bijdrage, die elke gemeente betaalt naar ratio van het aantal inwoners, worden organisaties als het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra), Zorg- en Veiligheidshuis, VAR, Burgernet en Bureau Rijnmond bekostigd. Na aftrek van de salarislasten en de bijdrage aan de regionale voorzieningen blijven er budgetten over voor de verschillende onderdelen die betrokken zijn bij het gemeentelijke veiligheidsbeleid, te weten Handhaving & Toezicht, Buurtpreventie en Openbare Orde & Veiligheid.”

In 2020 werden de budgetten voor Buurtpreventie en Handhaving &  Toezicht onder andere besteed aan trainingen en cursussen, de aanschaf van kleding en ander benodigde apparatuur (denk o.a. aan handhavingssets, portofoons en bodycamera’s voor de Boa’s en toezichthouders) en aan georganiseerde activiteiten.

Uit het budget Openbare Orde & Veiligheid zijn in 2020 activiteiten in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) betaald. ,,Veel uitgaven zijn vaste uitgaven die we jaarlijks hebben. Andere uitgaven zijn gerelateerd aan activiteiten die we hebben georganiseerd en/of gaan organiseren. ” Zo vertelt de gemeente aan 112Maasmedia.

De activiteiten die in 2020 in het kader van IVB werden gehouden zijn: een actie van Handhaving & Toezicht en Buurtpreventie ten behoeve van het voorkomen van fietsendiefstal, het organiseren van bewonersbijeenkomsten ten behoeve van inbraakpreventie, de gemeente heeft bijgedragen aan de lampenactie die eind 2020 van start is gegaan en in 2021
doorloopt ten behoeve van het voorkomen van woninginbraken, de gemeente Maassluis heeft bijgedragen aan camerasystemen in winkelcentra en aan de aanschaf van een druktemeetsysteem en de gemeente Maassluis heeft ondersteund bij de kerstactie van de Voedselbank.

Per inwoner van Maassluis gaat er ongeveer 51,88 euro naar de crisisbeheersing en 48,55 euro naar de ‘veiligheid’. Dat is 104 euro per jaar per inwoner van Maassluis.

Elektrische fietsen
De gemeente Maassluis heeft een investering van 20.000 euro gepland voor 2021. De gemeente laat weten dat de investering is voor de aanschaf van nieuwe elektrische fietsen voor het Team Handhaving & Toezicht.

,,Het gaat om een reguliere vervanging. De fietsen worden intensief gebruikt en elke vijf jaar vervangen.” Aldus de gemeente Maassluis aan 112Maasmedia.

 

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *