De rechtbank in Rotterdam. Foto: Rechtspraak
Maassluis

Gemeente Maassluis laat medewerkster onrechtmatig observeren door recherchebureau en moet schadevergoeding betalen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis heeft onproportioneel gehandeld met het inzetten van cameraobservaties door een recherchebureau op een medewerkster van de gemeente Maassluis.

Arbeidsongeschikt
De medewerkster was sinds 25 januari 2017 werkzaam bij de gemeente Maassluis. De medewerkster heeft (forse) beperkingen op persoonlijk- en sociaal functioneren. Dit werd zelfs zo erg dat de medewerkster (tijdelijk) arbeidsongeschikt werd verklaard.

Melding
De gemeente Maassluis ontving tijdens dat de medewerkster arbeidsongeschikt was, een melding van een lid van het multidisciplinair team. Deze persoon gaf aan dat hij de medewerkster had zien lopen in Rotterdam-Zuid, maar dat zij er helemaal niet ziek uitzag. ‘Meerdere leden van het team hebben het waargenomen, maar de melding is door één lid van het team gedaan’, aldus de gemeente Maassluis tijdens de zitting.

Onderzoek
De gemeente Maassluis startte een onderzoek naar plichtsverzuim en zette een extern recherchebureau in. Zo werd de medewerkster onder andere geobserveerd door camera’s. Voor het doen van cameraobservaties gelden strenge regels, volgens de rechtbank heeft de gemeente Maassluis zich niet aan deze regels gehouden.

Onrechtmatig
De rechtbank in Rotterdam is van oordeel dat in de situatie van de medewerkster de mondelinge melding niet concreet genoeg is om tot vermoeden van plichtsverzuim te komen.

‘De mondelinge melding komt er namelijk in de basis op neer dat de melder een als arbeidsongeschikte geregistreerde medewerkster heeft zien lopen en vond dat die medewerker er niet ziek uitzag. De melding is verder niet geconcretiseerd, zodat onduidelijk is wat de melder precies heeft gezien en wat maakt dat hij eiseres er niet ziek uit vond zien’, aldus de rechter.

Onrechtmatig
De rechtbank is dan ook van oordeel dat in de situatie van medewerkster onvoldoende reden was om een vermoeden van plichtsverzuim aan te nemen. Hierdoor had de gemeente Maassluis weliswaar een gerechtvaardigd doeleinde om een onderzoek in de stellen, maar het onderzoek wat nu is gedaan is niet noodzakelijk en onproportioneel.

‘Er is door de gemeente Maassluis niet aan de criteria uit de rechtspraak voor de inzet van camera-observaties voldaan’, aldus de rechter.

Uitspraak
De rechter oordeelt dat de gemeente Maassluis onrechtmatig heeft gehandeld. De gemeente Maassluis moet de medewerkster een schadevergoeding betalen. Daarnaast moet de gemeente Maassluis de medewerkster € 2.564,- euro geven voor de proceskosten en € 174,00- euro voor het griffierecht.

Reactie
112Maasmedia vroeg de gemeente Maassluis om een reactie over deze zaak. Echter zegt de gemeente Maassluis niet op deze zaak in te willen gaan. ‘Uiteraard respecteren wij het oordeel van de rechter over het onderzoek en bestuderen de uitspraak’, aldus de woordvoerder van de gemeente Maassluis.

Of er gevolgen zijn voor de ambtenaren binnen de gemeente Maassluis die dit onproportionele onderzoek hebben geleid wilt de gemeente niet zeggen. Op de vraag of de burgemeester toestemming had gegeven voor dit onrechtmatige onderzoek kan de gemeente ook geen antwoord op geven.

‘Bij het onderzoek waren bestuurders niet actief betrokken’, aldus de woordvoerder van de gemeente. Of de bestuurders wel van het onproportionele onderzoek af wisten kan de gemeente niet zeggen.

 

 

 

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.