Maassluis

Gemeente Maassluis: ‘Het bevorderen van de veiligheid in de stad heeft de hoogste prioriteit van het college’

Het bevorderen van de veiligheid in Maassluis heeft volgens de gemeente Maassluis de hoogste prioriteit van het college. ”Ons beleid is erop gericht dat elke inwoner van Maassluis zich op elk tijdstip van de dag, in de eigen leefomgeving en op elke plek in de stad veilig voelt.” Aldus de gemeente Maassluis.

Speerpunten
De ‘speerpunten’ van de gemeente Maassluis zijn; alle Maassluizers voelen zich veilig in de eigen leefomgeving, goede samenwerking tussen schakels in de veiligheidsketen en afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit.

De gemeente wilt met de afname van georganiseerde- en ongeorganiseerde criminaliteit bereiken dat er een veiliger Maassluis ontstaat waar inwoners in een leefbare en veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren.

High Impact Crimes (HIC)
High Impact Crimes (HIC) zijn misdrijven die grote impact hebben op het slachtoffer van dat misdrijf. Zo zijn woninginbraken, overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven, High Impact Crimes.

In 2018 heeft de raad het plan van aanpak veiligheid vastgesteld. De aanpak van high impact crime delicten houdt ook in 2021 de aandacht van het college. De uitvoering van het plan wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021.

Bestuurlijke maatregelen
Bij de aanpak van overlast en criminaliteit zet de gemeente, als aanvulling op de strafrechtelijke aanpak door politie en openbaar ministerie (OM), bestuurlijke maatregelen in. Voorbeelden hiervan zijn: opleggen van een huisverbod, sluiting van panden op grond van de Opiumwet (verdovende middelen), een gedragsaanwijzing (Bijv. gebiedsverbod) in het kader van de Wet Woonoverlast en opleggen van een last onder dwangsom op grond van de APV (algemene plaatselijke verordening).

Meld Misdaad Anoniem (MMA)
De gemeente Maassluis is sinds kort aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Met aansluiting bij M. versterkt de gemeente de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals fraude, het witwassen van geld en de handel in drugs.

Burgemeester Haan is blij met de samenwerking. “Samenwerken aan een nog veiliger stad is belangrijk. Met deze samenwerking zetten we een volgende stap in het opsporen en aanpakken van criminaliteit”, zegt de burgemeester.

Mobiele camera-units
De gemeente beschikt over twee mobiele camera-units. Binnen de wettelijke mogelijkheden worden deze camera’s ingezet. In het najaar 2020 is het plaatsen van vaste camera’s verkend en is gekeken naar de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. In 2021 gaan we door met de resultaten van deze verkenning. ,,Voor het eventueel plaatsen van vaste camera’s zal worden gekeken naar de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is.” Aldus de gemeente.

Landelijke Stuurgroep Interventieteams
De gemeente sloot in 2020 aan op het Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). De LSI neemt onder andere beslissingen over welke projecten er binnen het samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Daarnaast duiden zij de problematiek als gevolg van oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen. Dit is een tijdelijk project dat vanuit de VNG wordt begeleid. Vanwege de corona crisis wordt de ondersteuning vanuit de VNG in 2021 nog een paar maanden gecontinueerd. Daarna wordt bekeken of er formatie beschikbaar kan worden gesteld om het project te continueren en te borgen in de organisatie.

Kwetsbare inwoners
Binnen het veiligheidsbeleid in Maassluis wordt er aandacht gegeven aan kwetsbare inwoners. ,,Hierbij denken we aan ouderen, mensen met verward gedrag en jongeren die door omstandigheden in een kwetsbare positie verkeren. De persoonsgerichte aanpak heeft lokaal een plek in de Veiligheidskamer. Indien nodig vindt opschaling plaats naar het Veiligheidshuis. Maassluis neemt sinds november 2019 actief deel aan de ZSM methode van het Veiligheidshuis. Die inzet wordt in 2021 gecontinueerd.
Binnen het veiligheidsbeleid is in 2021 meer specifieke aandacht voor ouderen.” Aldus gemeente Maassluis.

 

 

 

 

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *