Maassluis

Burgemeester Haan: ‘Politie in Maassluis staat onder druk door personeelstekort’

De politie van het basisteam Waterweg staat onder druk door politietekort, dat stelt burgemeester Edo Haan van Maassluis in de gemeenteraad van Maassluis. Onder basisteam Waterweg vallen Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland.

Forum voor Maassluis (FvM) stelde vragen aan de burgemeester naar aanleiding van berichtgeving van 112Maasmedia over de politie. 112Maasmedia publiceerde de misdaadcijfers en aanrijtijden van de politie in Maassluis. Deze zijn cijfers die afkomstig zijn van de politie. De gemeente Maassluis liet eerder weten aan 112Maasmedia dat de politie op volledige sterkte is. Forum voor Maassluis stelde hier vraagtekens bij.

”Soms moet er in de nacht de noodhulpwagen van Maassluis worden gedeeld met Hoek van Holland. Het kan natuurlijk makkelijk gezegd worden dat de politie in Maassluis op sterkte is, maar dat is dan waarschijnlijk alleen maar op papier en niet in de praktijk. De inwoners van Maassluis lezen dit ook en denken dan ‘hoe zit het nou eigenlijk in Maassluis?’ 105 misdrijven in april, nou dan kunt u hun gedachte wel lezen zeker! Hoe kan dit allemaal gebeuren met een politie op sterkte? Of is de politie in de praktijk niet op sterkte?” Aldus Jan van den Hoek van Forum voor Maassluis (FvM) in de gemeenteraad van Maassluis.

Soms moet er in de nacht de noodhulpwagen van Maassluis worden gedeeld met Hoek van Holland.

▲ Foto bij een medische noodsituatie in Maassluis waar maar 1 wijkagent voor beschikbaar was.

De aanrijtijden van de politie in Maassluis liggen in 8 van de 28 maanden (2,5 jaar) onder het streefpercentage (82%). In 20 maanden in het streefpercentage wel gehaald, dat stelt burgemeester Edo Haan. ”De komende maanden moet blijken of de dip die onlangs geconstateerd is incidenteel of structureel is. De aanrijtijden liggen samen met de meldingsdruk die van moment tot moment kan verschillen zowel in Maassluis als de omliggende gebieden waar hulp nodig is. Uiteraard streeft de politie ernaar om altijd adequaat de politiezorg te bieden. Bij iedere melding waarbij het streefpercentage niet wordt gehaald, wordt daarom achteraf bekeken waar dat aan lag en wat hierin beter had gekund.” Aldus burgemeester Edo Haan.

Vanaf 2018 tot en met nu is het 4 keer gebeurd dat een melder langer dan twee uur lang op de politie in Maassluis moest wachten, dat terwijl de melder de politie met spoed nodig had. Dat blijkt uit cijfers van de politie. De politie doet er uiteraard alles aan om overal snel te zijn. Soms staat de politie al bij een spoedmelding en dan wordt een nieuwe melding in de wacht gezet als er in de buurt geen andere eenheid beschikbaar is.

▲ In maart 2021 moesten politie-eenheden uit het Westland bijspringen bij een reanimatie in Maassluis

”Net als elke andere teams heeft het Basisteam Waterweg te kampen met een bezettingstekort. Basisteam Waterweg is voor Hoek van Holland, Maassluis en Vlaardingen. De formatie (bezetting) van het basisteam biedt ruimte voor 136,8 fte. Dat is exclusief de aspiranten (dienders in opleiding). De bezetting van het basisteam is nu 121,05 fte, dat is dus duidelijk lager. Dat maakt dat binnen de bezetting van het basisteam een tekort aan 15,75 fte is. Logischer wijs werkt die tekort ook door in de operationele inzetbaarheid van het basisteam. Die ook door verlof, opleidingsverplichtingen of tijdelijke tewerkstellingen elders onder druk staat. Ik heb u dat eerder gezegd, er is sprake van schaarste. Het team staat onder druk. De basis politiezorg wordt echter ‘op pijl gehouden’. Onder meer door binnen district Rijnmond-Noord, waar de basisteams Waterweg, Schiedam en Midden-Schieland onder vallen, basisteam overstijgend te plannen. Dit houdt is dat, indien de bezetting van het basisteam Waterweg tekort dreigt te schieten om de basis politiezorg te voorzien, er politiemensen van basisteam Schiedam of Midden-Schieland ingepland worden om dienst te doen binnen het verzorgingsgebied van basisteam Waterweg. Ook de politiemedewerkers behorende tot het flexteam Rijnmond-Noord, de districtsrecherche Rijnmond-Noord en enkele ondersteunende diensten, leveren hier bijdrage aan. De flexibele schil aan politiecapaciteit wordt tevens aangesproken indien de meldingsdruk of de situatie ter plaatse hiertoe noodzaakt. Ik wil het misverstand wegnemen dat alle vacatures gevuld zijn in het basisteam. Maar wij zijn wel vol op sterkte met de wijkagenten, die 6 fte zijn ook daadwerkelijk bezet.”

▲ Foto bij een politie-inzet in Maassluis waarbij de politie uit onder andere diverse andere woonplaatsen moest komen.

”Het zal duidelijk zijn dat het mijn zorgen baart. Ik heb afgelopen weekend nog contact gehad met de burgemeester van Vlaardingen. Want hij zou naar het dagelijks bestuur van het regionaal veiligheidsoverleg gaan. Ik heb hem deze cijfers voorgelegd en gezegd dat een vacaturepercentage van meer dan 10% eigenlijk wel te hoog is. In Nederland speelt deze problematiek. De uitstroom bij de politie (door met name pensionering) is groter dan de instroom. Ik heb u eerder gemeld dat hier maatregelen op genomen zijn, door de opleidingsduur op de politieacademie terug te brengen van drie jaar naar twee jaar. Maar dat is nog onvoldoende om de opstaande vacatures op te vullen.” Aldus burgemeester Edo Haan.

Forum voor Maassluis kreeg de mogelijkheid om op de burgemeester te reageren. ”Het blijkt dus toch dat als we gaan vermelden dat we op volle sterkte zijn, dat we toch niet op volle sterkte zijn want er is en blijft gewoon een tekort. Maar als ik het ga zien in Maassluis, dan is er soms 1 politiewagen voor Hoek van Holland en Maassluis in de nachturen. En als ik dan naar Rozenburg kijk (een gemeente met 12.000 inwoners) die hebben drie politiewagens. Dan vraag ik mij af wie dat indeelt.” Aldus Jan van den Hoek van Forum voor Maassluis.

▲Foto bij een steekincident in Maassluis waarbij de dichtstbijzijnde eenheid uit Vlaardingen moest komen

”Het is zo dat er altijd in de nacht een wagen aanwezig is (dat zijn twee agenten). Mocht er sprake zijn van een incident of calamiteit, de ervaring leert dat in no-time meerdere wagens aanwezig zijn elders uit het basisteam vanuit Vlaardingen of Hoek van Holland of verder weg. Dus de politie doet zijn taak, dat is wel wat ik steeds beoogt heb te zeggen. Maar er is wel schaarste bij de politie.” Aldus burgemeester Edo Haan.

Burgemeester Haan hoopt dat het politietekort binnen twee a drie jaar opgelost is. ”Tegen ons als burgemeesters wordt steeds gezegd dat dit tijdelijk van aard is, vanwege een aantal maatregelen zal de instroom omhoog gaan”.

Wat is fte?
Eén fte is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is – uitgaande van een werkweek van 38 uur – een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur.

Lees ook:

More in:Maassluis

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *