21.1 C
Maassluis
zondag, juni 23, 2024

81% van de Maassluizers voelt zich veilig in Maassluis: ‘In Maassluis-oost is het veiligheidsgevoel het laagst’

- Advertentie-

Eind 2020 is een enquête over de leefbaarheid, veiligheid en welzijn in Maassluis door 3.472 inwoners van Maassluis ingevuld en opgestuurd naar het Kenniscentrum. ”Met deze gegevens over de beleving van inwoners over de leefbaarheid en veiligheid in de stad én het persoonlijk welzijn hebben we een schat aan informatie voor ons beleid en de uitvoering daarvan”, zo stelt de gemeente Maassluis.

Veiligheid
Het overgrote deel van de inwoners  van Maassluis (81%) voelt zich veilig in Maassluis en in de eigen buurt. Slechts 4% voelt zich wel eens onveilig. In een aantal wijken, waaronder Sluispolder Oost, is het rapportcijfer voor veiligheid opvallend lager dan twee jaar geleden en geeft men aan het persoonlijk gedrag hierop aan te passen. Dat blijkt uit de Monitor Leefbaarheid, Veiligheid en Welzijn.

Onveilige plekken worden vooral ervaren als er onvoldoende verlichting is, er groepen jongeren zich ophouden of er vermoeden is van drugsgebruik en/of drugshandel. ”De genoemde plekken zullen beoordeeld worden of extra worden bezocht in de rondes van handhaving en toezicht”, aldus de gemeente Maassluis.

Aantal misdrijven per 1000 inwoners. Sluispolder-Oost vergeleken met heel Maassluis.

Uit de monitor blijkt dat Maassluizers over het algemeen positief en betrokken zijn bij de stad. ”Uiteraard zijn er verschillen per wijk, zeker wanneer we inzoomen op buurtniveau”, aldus de gemeente Maassluis.

Helaas laat de trend op enkele buurten een lichte achteruitgang zien. Soms is dit verklaarbaar maar soms ook niet. Redenen om aan bepaalde wijken of buurten op specifieke onderwerpen meer aandacht te besteden via de ‘wijk op maat’.

Buurtproblemen
Bewoners ervaren vaker problemen, ergernissen in de wijk. De beperkingen als gevolg van corona kunnen daarvoor een trigger zijn. Grootste ergernis blijft op rommel op straat, te hard rijden en hondenpoep op straat. Ook tijdens de bewonersavonden Taanschuurpolder kwamen deze items naar voren en is gesproken over de gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor. Het terugbrengen van de meeste ergernissen ligt immers bij een mentaliteitsverandering van de bewoners zelf.

De inzet van de wijk op maat is bewoners zelf bewust maken van de invloed die zij hebben op houding en gedrag naar anderen en in het aanzien van de wijk. Als het gaat om het vertrouwen in de toekomst van de wijk ligt dit in Taanschuurpolder en Sluispolder het laagst van heel Maassluis. ”Met de gezamenlijke aanpak hopen we het vertrouwen in eigen kunnen en de sociale cohesie te versterken”, aldus de gemeente.

 

 

-Advertentie-
Lees dit ook!
-Advertentie-